Disclaimer

Welkom op de website van DAYDAY. Met uw websitebezoek stemt u in met deze disclaimer. 

De inhoud van onze website is zorgvuldig samengesteld, maar uw bezoek is op eigen risico. Wij zetten ons optimaal in om de inhoud zo up-to-date mogelijk te houden. Het kan toch voorkomen dat informatie (eigen informatie of informatie van derden)  onvolledig en achterhaald is of eventuele fouten bevatten. Dat geldt ook voor het aanbod van onze diensten.

Voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van informatie op de website zijn wij niet aansprakelijk. Verrichte handelingen op basis van onze website en de daarop verstrekte informatie komen voor eigen rekening en risico. Er komt geen overeenkomst tot stand op grond van eventuele fouten of achterhaalde informatie tussen u en DAYDAY. 

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Stuur een mail naar info@day-day.nl U heeft geen toestemming om de inhoud en intellectuele eigendommen van DAYDAY te verveelvoudigen dan we op publiekelijk toegankelijke plaatsen te distribueren zonder explicite toestemming van DAYDAY. Die toestemming vraagt u aan door een e-mail naar info@day-day.nl te sturen. Alle rechten die betrekking hebben op de inhoud te vinden op de website behouden wij ons voor. Wij kunnen de inhoud van de website en deze disclaimer op ieder moment aanpassen. U ontvangt daar geen bericht van.

 

 

Datum van plaatsing/update: 1 december 2020

DAYDAY gebruikt cookies voor website-optimalisatie, statistieken en commerciële doeleinden. Meer informatie over cookies en privacy.